tlf. 480 480 00


 

Verditakst

En verditakst gir en beskrivelse av eiendommen som konkluderer med en verdivurdering.

Markedsverdi (normal salgsverdi)

Det beløp som takstmannen anser at eiendommen normalt kan omsettes for på takseringstidspunktet. Markedsverdien skal ikke settes høyere enn teknisk verdi. Det tas også hensyn til eventuelle festeforhold og fellesgjeld.

Låneverdi

En mer forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi långiver nødvendig sikkerhet for sitt pant i eiendommen.

Teknisk verdi

• Normale byggekostnader for tilsvarende nye bygninger på stedet oppført med aktuelle materialer og metoder.
• Fradrag gjøres for gjenstående arbeider, slit og elde, ukurante konstruksjonsløsninger (som for eksempel dårlig isolasjon) mm.
• Normale tomtekostnader består av råtomtens verdi uten hensyn til evt. festeforhold, tekniske grunnlagsinvesteringer og annen opparbeidelse. I bymessig bebyggelse ansettes en tomtebelastning som erfaringsmessig er gangbar for den aktuelle eiendom.