tlf. 480 480 00


 

BESTILL RAPPORTBoligsalgsrapporter og takster kan enkelt bestilles ved å bruke følgende skjema.
Øvre del av skjemaet fylles ut med informasjon om befaringsobjektet og dens eier. Nedre del fylles ut med oppdragsgivers informasjon (megler/advokat etc.).
Du vil motta en tilbakemelding/ordrebekreftelse straks henvendelsen er mottatt og gjennomgått.

Takster og rapporter kan selvsagt også bestilles pr.
tlf. 480 480 00 eller e-post: einar@schau.no


Type rapport *
Boligsalgsrapport
Verdi-/Lånetakst
Arealmåling
Annet
Type eiendom
Selveid enebolig
Selveid leilighet
BRL- / andelsbolig
Fritidseiendom
Annet
Gnr./Bnr.
Hjemmelshaver / kontaktperson
Befaringsadresse
Postnr./sted
Tlf.nr. kontaktperson
E-post kontaktperson
Tidspunkt for befaring avtales med *Sluttkunde/hjemmelshaver
Megler/oppdragsgiver
Rekvirent / kontor
E-post rekvirent *
Tlf.nr. rekvirent
Rapport sendes pr. *E-post
Brev
Rapport ønskes levert seinest
Generell info / beskjeder / hensynD