tlf. 480 480 00


 

Tegning

Vi utfører byggemeldingstegninger i form av plan- snitt og fasadetegninger, byggetegninger, samt visualisering av ditt bygg i form av komplekse 3D-modeller.

Spør oss om

- Tegning av eksisterende bygning. Vi kommer all nødvendig måling i boligen.

- Tegning av tilbygg på eksisterende bygg. Vi gir deg komplett tegningssett for kommunal behandling.

- Visualisering. Ønsker du å se hvordan eksempelvis et tilbygg er tilpasset boligen din, eller få en visuell bilde av hvordan dine ønskede vindusplassering påvirker de innvendig solforhold?

Vi sitter med erfaring, og den beste programvaren tilegnet slike formål. Kontakt oss!