tlf. 480 480 00


 

Arealplanlegging

Vi har mangeårig erfaring i utarbeidelse av private regulering- og bebyggelsesplaner på sør- og østlandet.

Om ønskelig utfører vi hele prosessen fra planleggingstadiet og fram til endelig godkjenning i kommunen. Om budsjettet er begrenset assisterer vi kunden på de områder det er ønskelig.

Idag stiller myndighetene flere krav til arealplaner. Digitale planer skal utarbeides i en såkalt SOSI-standard i henholt til Miljøverndepartementes retningslinjer i veildere T-1381. Våre ingeniører er til en hver tid oppdatert på gjeldende regler og anbefalinger slik at alt legges til rette for et vellykket prosjekt.

Vi utfører alt fra store omfangsrike reguleringsplaner for boligfelt, samtidig som vi er fleksible nok til å stille kundens ønsker i fokus de gangene det kun er nødvendig med utskillelse av mindre tomter til bolig eller fritidsbebyggelse.

I dagens tunge bolig- og utbyggermarkedet vet vi at terskelen for oppstart vil ligge høyere enn hva vi har vært vandt til de siste årene. For å unngå at kostnaden ved utarbeidelse av en arealplan knekker prosjektet ditt, ser vi på ulike løsninger for akonto oppgjør underveis. Vi vet at det ved nybyggprosjekter løper betydlig kostnader før inntektene kommer. For oss som arelplanlegger er det viktigst at du som kunde blir fornøyd, og at prosjektet blir godkjent av mydnigheter. Kontakt oss - så finner vi en samarbeidsform!