tlf. 480 480 00


 

NITO Takst
NITO Takst - Norges største organisasjon for takstingeniører – har medlemmer med minimum byggteknisk ingeniørutdanning og/eller mesterbrev, samt lang og bred erfaring innenfor byggtekniske fag. De har gjennomført NITO Taksts grunnopplæring i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Våre takstingeniører er forpliktet etter instruks og etiske regler, og må ha godkjent ansvarsforsikring.


Hva tilbyr NITO Takst?

NITO Takst tilbyr verditaksering innenfor alle typer fast eiendom som bolig, næring, landbruk, og innenfor industri, maskin, samt skade, skadeskjønn, løsøre og naturskade. I tillegg utføres tilstandsrapporter som Boligsalgsrapporten og Eierskifterapporten.

Alle NITO Takstingeniører plikter å ha ansvarsforsikring som dekker bruk av NITO Takst produkter.

NITO Takst skal være den kvalitativt beste takstorganisasjonen i Norge.

Vi ligger i front med utvikling av nye, fremtidsrettede produkter. Våre medlemmer har tilgang til databaser med faglig stoff og nyheter og holder seg slik oppdatert på utviklingen innen bransjen. De må også med jevne mellomrom avlegge skriftlige tester for å bekrefte sin høye, faglige kompetanse.

NITO Takst vil på denne måten kunne tilby bedre og mer gjennomarbeidede produkter til forbrukeren enn det våre konkurrenter kan.