tlf. 480 480 00


 

Radonmåling

Radon er den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking

Radon øker risikoen for utvikling av lungekreft. Ifølge Verdens helseorganisasjon er radon den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking. Beregninger Statens strålevern har gjort tyder på at radon i boliger er medvirkende årsak til om lag 14 % av alle nye lungekrefttilfeller i Norge, det vil si om lag 280 tilfeller per år. De fleste av disse er røykere.


Norske boliger er utsatte for radon

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluft. Nesten hver tiende bolig har en radonkonsentrasjon som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3. Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i norske boliger er 89 Bq/m3 (årsmiddelverdi). I de aller fleste tilfeller er byggegrunnen hovedkilden til radon i boliger.


Det er enkelt å måle radon

Det må gjennomføres en måling for å fastslå radonkonsentrasjonen i en bolig. Det er både enkelt og billig å måle radon. Statens strålevern oppfordrer alle huseiere til å foreta en radonmåling.
450 000 nordmenn bor i en bolig med for høyt radonnivå i inneluften.