tlf. 480 480 00


 

Byggteknikk

Vi har flere års erfaring i de fleste typer byggprosjektering. I tillegg til grunnleggende ingeniørkompetanse, besitter vi betydelig etterutdanning i blant annet bygnings- og fuktfysikk.

Om du skal bygge ny bolig, eller kun trenger assistanse i forbindelse med tilbygg av et soverom - stiller vi med nødvendig kompetanse. Vi har også erfaring som RIB (Rådgivende Ingeniør Bygg) ved større prosjekter som barnehager og institusjonsbygg, samt flermannsboliger over flere plan.

Hva innebærer "prosjektering"? Prosjektering er et vidt begrep som innebærer alt fra dimensjonering av limtredrager under din nye terrasse, til større prosjekter hvor det kreves spisskompetanse for å få til et godt resultat. En rød tråd i all prosjektering er at prosjekteringsdokumenten som utarbeides er i henhold til dagsaktuellt lovverk og forskrifter, og vel så viktig - i henhold til "God Norsk byggeskikk".

Vi besitter en svært bred og betydlig kompetanse gjennom vårt nettverk av ingeniører.

Ta kontakt på einar@schau.no eller tlf. 480 480 00 for en prat.