tlf. 480 480 00


 

Brann

De siste årene har Norge opplevd flere stygge dødsbranner, hvor årsaken i ettertid sees sammen meg manglende branntekniske tilpasninger i bygg og for installasjoner. Vi utfører brannprosjektering opp til TK2 (tiltaksklasse 2) og kan levere ansvarsrett og kontrollerklæring på våre arbeider.

Vi er til enhver tid oppdatert på Teknisk forskrift til Plan- og bygningslovens krav til utforming av nybygg. Vi skaper gode og forståelige brannprosjekteringsdokumenter som tydliggjør hvordan blant annet vegger og etasjeskillere skal bygges for å tilfredstille myndighetens krav.

I Norge har ingen lov tilbakevirkende kraft, og ingen kan følgelig pålegge eieren av et eksisterende bygg at det skal gjøres endringer for å tilfredstille dagens krav. Allikevel ser vi oftere og oftere at privatpersoner og borettslag ønsker en byggteknisk gjennomgang, samt utføre tiltak som gir bedre personsikkerhet ved en eventuell brann.

Husk - det er ofte minimale, og billige løsninger som ved en ulykke skiller mellom materielle ødeleggelser, og personlige tragedier.

Ta kontakt